Embroidery Tools

PR600-PR1000

Privacy Policy

Wij garanderen dat alle informatie die wij via deze website, www.brodarto.be verzamelen, niet verhandeld, verkocht of doorgegeven zal worden aan iemand buiten onze organisatie. Om het opnieuw aanloggen voor u gemakkelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van cookies en erkennen wij dat deze homepage werd ontwikkeld met software die de demografische informatie voor de analyse van trends opslaat. Deze informatie kan het aantal bezoekers, tijdstip van bezoek en internet-adressen (IP) van de bezoekers bevatten. We verzekeren u dat dit soort informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, en dat zij zonder toestemming van u -de klant- niet zal worden vrijgegeven.

Ook zal alle andere persoonlijke informatie die u ons toestuurt (zoals uw naam, telefoon nr, fax nummer, organisatie, adres en commentaar, enz.), hetzij via e-mail of via on-line verzending, nooit met anderen gedeeld worden. U heeft ten alle tijden inzicht in de door ons opgeslagen informatie en het recht deze laten aan te passen of verwijderen.

Opmerking: wij nemen alleen verantwoordelijkheid op voor onze eigen privacy regels en hebben geen enkele relatie met de privacy beleid van organisaties waarnaar we verwijzen op onze homepage. We raden u echter aan om de privacy garanties van deze organisaties te bestuderen en u ervan te vergewissen dat ze uw privacy voldoende beschermen.

Bedankt voor de tijd die u besteedt om onze homepage te bezoeken en de privacy richtlijnen te bestuderen.


Opmerking: eigenschappen, specificaties, prijzen, inclusief items en compatibele accessoires zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Informatie en prijzen op deze website wordt aangeboden zonder garantie.
Vraag altijd onze vrijblijvende offerte aan met de laatste informatie.